Inicio Últimas Noticias Retransmisión do pleno ordinario do 24 de abril

Retransmisión do pleno ordinario do 24 de abril

PLENO
Retransmisión do pleno ordinario do 24 de abril

24/04/2024 10.00 hPleno ordinarioNa Casa do Concello, sesión ordinaria do Pleno da Corporación coa seguinte orde do día:

1. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00018336M.Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do 20 de marzo de 2024.2. Declaración institucional Letras Galegas 2024.3. Declaración institucional polo Día Mundial do Lupus 20244. XESTIÓN URBANÍSTICA. Referencia: 2023/00045193W.Aprobación definitiva do Estudo de detalle para a accesibilidade de dous edificios de vivendas situados na travesa da Choupana, números 3 e 4.5. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 2024/00002096A.Creación do Consello Municipal de Igualdade como órgano de participación da cidadanía do Concello de Santiago de Compostela nas materias de igualdade efectiva entre mulleres e homes e do colectivo LGTBIQ+. Aprobar inicialmente o Regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela.6. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2024/00016607R.Aprobación de expediente de suplemento de crédito 2024-SUPLE-02, de importe 20.000,00 €, financiado con baixas por anulación, e modificación de subvención nominativa.7. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 2024/00013588H.Levantar o reparo suspensivo da factura F/2023/6015 de data 24/11/2023, do contrato menor de servizos denominado “Campaña de difusión das actividades artesanais de Santiago “Ourives de Compostela” nas feiras de turismo de Bilbao e Valladolid”.8. SERVIZOS SOCIAIS. Referencia: 2024/00017558D.Ratificación da inclusión e resolver a discrepancia e o reparo que contén o informe de Intervención núm. 2019/2023, de data 30-12-2023, en relación coa nova factura F/2024/411, 2024/5010019 expedida o 18 de xaneiro do 2024 por Autocares Rías Baixas, S.L. por importe 2103,20 euros.9. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para o posicionamento empresarial de Santiago de Compostela no mundo lusófono como capital alternativa a Lisboa.10. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para que Santiago se postule como candidata para ser capital europea da xuventude no ano 2028.11. Proposición presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE para favorecer a democratización na toma de decisión e posta en marcha dos acordos plenarios.12. Proposición presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE para a posta en marcha dun programa de patios inclusivos nos CEIPS do Concello de Santiago de Compostela.13. INTERVENCIÓN. Referencia: 2024/00018336M.Tomar coñecemento de informe de intervención de control interno dos pagos a xustificar e anticipos de caixa fixa. Exercicio 2023.14. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00018336M.Tomar coñecemento de resolución da alcaldía de delegación de atribucións.15. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00018336M.Tomar coñecemento das resolucións da alcaldía, das concellerías delegadas e actas da Xunta de Goberno Local.16. Rogos, preguntas e interpelacións.Rogos:1. Formulado polo PSdeG-PSOE para mellorar a mobilidade da rotonda da praza de España.2. Formulado polo PSdeG-PSOE para a limpeza e mantemento dos xardíns Mosquera Pérez.3. Formulado polo PSdeG-PSOE para impulsar o Consello municipal da cidade histórica.Preguntas orais:1. Formulada polo PP sobre a contratación das obras da rúa García Lorca.2. Formula polo PP sobre o acceso á zona vella.3. Formulada polo PP sobre as reclamación dos veciños do barrio de Vite.4. Formulada polo PSdeG-PSOE relativa á xestión dos fluxos turísticos da cidade.5. Formulada polo PSdeG-PSOE relativa ao servizo gratuíto de limpeza de pintadas.6. Formulada polo PSdeG-PSOE relativa ao servizo de licenzas e disciplina urbanística.17. Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos políticos municipais:1. Presentada polo PP para a elaboración dun plan que permita o acceso ao patrimonio relixioso da cidade menos coñecido e axude a extensión da zona cero turística.2. Presentada polo PP para a actualización e configuración das cámaras instaladas no casco histórico polo concello para que sexan útiles para a prevención, investigación e esclarecemento de delitos.3. Presentada polo PP para dotar máis recursos económicos e velar polo cumprimento da lei de benestar animal no Refuxio de Bando.4. Presentada polo PP para o acondicionamento xeral do cemiterio de Boisaca, sinalización e numeración dos nichos, reparación dos pasos interiores e posta en valor do patrimonio funerario.5. Presentada polo BNG e CA para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei.6. Presentada polo PSdeG-PSOE relativa á aprobación dun plan de mobilidade para o corredor Pardiñas-Galanas á vista das obras de humanización do Milladoiro.7. Presentada polo PSdeG-PSOE relativa á necesidade de implantar a educación afectivo sexual nos centros educativos de Santiago de Compostela como ferramenta para a igualdade.8. Presentada polo PSdeG-PSOE en relación coas instalacións do Refuxio de Bando.

Leer más:   O Concello de Santiago homenaxea nove mulleres e colectivos da nosa cidade polo seu labor a prol da igualdade

Direccións relacionadas


- Te recomendamos -
Artículo anteriorCirugías más rápidas en Madrid comparado con otras comunidades
Artículo siguienteEl tiempo para hoy en Santiago de Compostela, 24 de abril de 2024
Foto del avatar
Equipo de la redacción central de EditorialOn. Somos muchos, de sitios muy distintos y vivimos por y para la información.