Inicio Últimas Noticias Retransmisión do pleno ordinario do 29 de febreiro

Retransmisión do pleno ordinario do 29 de febreiro

PLENO
Retransmisión do pleno ordinario do 29 de febreiro

29/02/2024 10.00 hPleno ordinarioNa Casa do Concello, sesión ordinaria do Pleno da Corporación coa seguinte orde do día:

1. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00009884V.Aprobación, se procede, das actas correspondentes ás seguintes sesións:Extraordinaria do 20 de xaneiro de 2024.Ordinaria do 29 de xaneiro de 2024.Extraordinaria do 7 de febreiro de 2024.2. Declaración institucional sobre o Día Mundial das Enfermidades Raras.3. Declaración institucional con motivo do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.4. ALCALDÍA. Referencia: 2024/00007951Q.Aprobación, se procede, do adianto ao 20 de marzo da sesión ordinaria do Pleno da Corporación corresponde a ese mes.5. 4. ALCALDÍA. Referencia: 2024/00007942F.Concesión de honras, títulos e distincións do Concello de Santiago de Compostela.6. XESTIÓN TRIBUTARIA. Referencia: 2023/00043180J.Aprobación definitiva do Estudo de detalle da zona de edificación universitaria ZEU-25 -Ciencias da Saúde- do Plan especial de ordenación do campus universitario (PE-8).7. PLANEAMENTO. Referencia: 2023/00022200J.Aprobación inicial da modificación puntual do PXOM para a fixación de aliñacións no núcleo de Codesedas.8. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00008496D.Compromiso de crédito para as anualidades 2025, 2026 e 2027, como achega finalista ao Auditorio de Galicia, para financiar o Festival Internacional de Cinema “Cineuropa”.9. XESTIÓN TRIBUTARIA. Referencia: 2021/00017114Z.Concesión da bonificación do 95% no IBI prevista para inmobles das corporacións de dereito público nos que se desenvolvan actividades declaradas de especial interese ou utilidade municipal.10. ACCIÓN SOCIAL. Referencia: 2023/000045850M.Designación de representantes veciñais no Consello de Medio Rural.11. Proposición presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE para ampliar o solo industrial de Santiago e priorizar o asentamento de industrias que xeren emprego e aporten tecnoloxía.12. Proposición presentada polo grupo municipal do PP sobre a creación do Consello municipal da infancia.13. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para a adecentación e atención á veciñanza na contorna da rúa Manuel Beiras.14. TESOURERÍA. Referencia: 2023/00008698D.Tomar coñecemento da elevación á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal 1.03 reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.15. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00009884V.Tomar coñecemento do informe anual de queixas e suxestións correspondente ao 2023.16. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00009884V.Tomar coñecemento de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e actas da Xunta de Goberno Local.17. Rogos, preguntas e interpelacións.Rogos:1. Formulado polo PSdeG-PSOE relativo á mellora da iluminación e da pavimentación da rúa Rial de Conxo.2. Formulado polo PSdeG-PSOE relativo á mellora dos accesos do parque Alexandre Bóveda e Fermín Bouza Brey en Vite e da limpeza e mellora da fonte.3. Formulado polo PSdeG-PSOE relativo á colocación dunha placa homenaxe na casa natal das Marías.Preguntas orais:1. Formulada polo PP sobre as obras da Pastoriza.2. Formula polo PP sobre climatización dos centros socioculturais.3. Formulada polo PP en relación ás zonas de baixas emisións.4. Formulada polo PSdeG-PSOE relativa ao I Plan de igualdade.5. Formulada polo PSdeG-PSOE relativa ao estado da ordenanza de usos das vivendas de uso turístico.6. Formulada polo PSdeG-PSOE rsobre a recepción da área recreativa do SUNP-25.18. Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos políticos municipais:1. Presentada polo PP para a revisión, arranxo e mellora dos parquímetros da ORA que están a provocar inxustas sancións.2. Presentada polo PP para o estudo do incremento de prazas de aparcamento reservadas para persoas con mobilidade reducida e para un maior control das mesmas.3. Presentada polo PP para realizar melloras na parroquia de Lavacolla.4. Presentada polo PP para que os membros dos corpos da Policía Nacional e da Garda Civil que prestan os seus servizos en Santiago de Compostela poidan acceder gratuitamente ás instalacións deportivas do concello ao igual que a policía local e os bombeiros.5. Presentada polo PSdeG-PSOE para a correcta utilización dos mecanismos de comunicación institucional.6. Presentada polo PSdeG-PSOE para o impulso e a promoción do aeroporto internacional de Santiago-Rosalía de Castro.7. Presentada polo PSdeG-PSOE para a elaboración do Plan estratéxico de recursos humanos do concello 2025-2035.

Leer más:   ÚLTIMA HORA | Tragedia coruñesa: fallece un hombre al precipitarse desde una plataforma elevadora en Mañón

Direccións relacionadas


- Te recomendamos -
Artículo anteriorMiriam pide ayuda para salir de la calle: “Hemos estado por todo Galicia y Asturias”
Artículo siguienteEl tiempo para hoy en Santiago de Compostela, 29 de febrero de 2024
Foto del avatar
Equipo de la redacción central de EditorialOn. Somos muchos, de sitios muy distintos y vivimos por y para la información.