Inicio Últimas Noticias Retransmisión do pleno ordinario do 29 de xaneiro

Retransmisión do pleno ordinario do 29 de xaneiro

PLENO
Retransmisión do pleno ordinario do 29 de xaneiro

29/01/2024 10.00 hPleno ordinarioNa Casa do Concello, sesión ordinaria do Pleno da Corporación coa seguinte orde do día:

1. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2024/00003299X.Aprobación, se procede, da acta correspondente á sesión ordinaria do 21 dedecembro de 2023.2. Proposición presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE para adeclaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencialtensionado.3. Proposición presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa ásactuacións necesarias e urxentes para a mellora do ámbito de San Lourenzo-Carme de Abaixo.4. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para promover vivendascolaborativas “cohousing senior” en Santiago.5. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para a creación doConsello municipal de deportes.6. Tomar coñecemento de resolución da alcaldía de delegación de atribucións.7. Tomar coñecemento de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas eactas da Xunta de Goberno Local.8. Rogos, preguntas e interpelacións.Rogos:1.- Formulado polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativo á situación dodepartamento de cartografía.2.- Formulado polo grupo municipal do PSdeG-PSOE para acordar a instalación dunhaplaca homenaxe á historia do cinema en Compostela.3.- Formulado polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativo ao control da normativade venda ambulante.Preguntas orais:1.- Formulada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa á situación na que se atopa a rúa do Pombal e as inundacións que provoca en Campo das Hortas.2.- Formulada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa aos procesos selectivosde acceso libre e promoción interna.3.- Formulada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE relativa á situación do contratoda creación do portal web e da intranet municipal.4.- Formulada polo grupo municipal do PP sobre os retrasos do contrato para arehabilitación do complexo deportivo de Santa Isabel.5.- Formulada polo grupo municipal do PP sobre os incumprimentos do servizo delimpeza.6.- Formulada polo grupo municipal do PP sobre bonificación do IBI e ICIO polo uso deinstalacións enerxéticas alternativas.Pregunta escrita:1.- Formulada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre os contratos de festasnadal 2023.9. Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos políticosmunicipais:1.- Presentada polo PSdeG-PSOE relativa á situación na que se atopan os taxiseléctricos.2.- Presentada polo PP para a posta en marcha dun servizo de lavandería a domicilioa persoas maiores de 65 anos.3.- Presentada polo PP para incorporar a plataforma BIZUM como ferramenta de pagopara taxas, impostos ou outras transaccións económicas locais.4.- Presentada polo PP en relación á licitación dos servizos de limpeza e conserxeríanos CEIPs de Santiago.5.- Presentada polo PP para realizar melloras na parroquia de Marrozos.6.- Presentada polo PSdeG-PSOE contra a xestión da marea dos “pellets” plásticos.7.- Presentada polo PSdeG-PSOE para a creación dun aparcadoiro provisional ensuperficie entre a avenida de Ferrol e Doutor Maceira.8.- Presentada polo BNG, CA e PSdeG-PSOE de apoio á manifestación convocadapola Plataforma SOS sanidade pública de Galicia en defensa de medidas urxentespara salvar a sanidade.

Leer más:   Retransmisión do pleno ordinario do 29 de febreiro

Direccións relacionadas


- Te recomendamos -
Artículo anteriorAdvertencia de expertos: caída de servicios fundamentales en España rural en paralelo al crecimiento bancario
Artículo siguienteEl tiempo para hoy en Santiago de Compostela, 29 de enero de 2024
Foto del avatar
Equipo de la redacción central de EditorialOn. Somos muchos, de sitios muy distintos y vivimos por y para la información.