Inicio Últimas Noticias Retransmisión do Pleno ordinario do 26 de outubro

Retransmisión do Pleno ordinario do 26 de outubro

PLENO
Retransmisión do Pleno ordinario do 26 de outubro

26/10/2023 10.00 hPleno ordinarioNa Casa do Concello, sesión ordinaria do Pleno da Corporación coa seguinte orde do día:

1. SECRETARÍA XERAL. Referencia: 2023/00045137S.Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.2. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2023/00044284J.Aprobación de expediente de crédito extraordinario baixo a codificación 2023- CREXT-08, de importe 142.152,61 €, para atender diversas actuacións urxentes a realizar polo departamento municipal de Parques e Xardíns, financiado con baixas por anulación.3. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2023-REC-11.Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos para aprobar unha parte dos gastos rexistrados na conta 413 por importe total de 6.510,78 euros, coa codificación 2023-REC-11.4. OFICINA ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE. Referencia: 2023-REC-12.Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito para aprobar gastos rexistrados na conta 413, por importe total de 310.291,48 euros, coa codificación 2023-REC-12.5. CULTURA E FESTAS. Referencia: REPARO/CX/29/F/2023/3275.Proposta de levantamento de reparo suspensivo sobre a factura F/2023/3275.6. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para a mellora da mobilidade e o estacionamento no colexio Pío XII.7. Proposición presentada polo grupo municipal do PP para a elaboración dun plan de acción contra o ruido derivado do ocio nocturno.8. Proposición presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre as solucións de aparcamento na contorna do CHUS.9. Tomar coñecemento de resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e actas da Xunta de Goberno Local.10. Solicitude de comparecencia presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre o futuro da casa da Xuventude.11. Rogos, preguntas e interpelacións.Rogos:1.- Formulado polo PSdeG-PSOE relativo a conxestión do transporte público na rúa Monte dos Postes.2.- Formulado polo PSdeG-PSOE relativo ao multi xogo nadal 2023.3.- Formulado polo PSdeG-PSOE relativo ás obras de accesibilidade do paso de peóns na rúa Loureiros.Preguntas orais:1.- Formulada polo PP en relación ao inmoble situado na rúa Sánchez Freire, 124.2.- Formulada polo PP sobre o grao de cumprimento do contrato de recollida de lixo.3.- Formulada polo PP sobre transferencia de crédito.4.- Formulada polo PSdeG-PSOE sobre o plan de inspección de locais de ocio nocturno.5.- Formulada polo PSdeG-PSOE sobre os turnos e horarios do servizo de taxi.Preguntas resposta escrita:1.- Formulada polo PP en relación ao radar SC-20 Conxo.2.- Formulada polo PP sobre a distribución de uso das instalacións deportivas.3.- Formulada polo PP sobre chamadas recibidas na Policía sobre incidentes, molestias ou ruidos na Sala Malatesta entre 1 de xaneiro de 2019 ao 9 de outubro de 2023.4.- Formulada polo PP sobre expedientes de disciplina se abriron contra a Sala Malatesta entre o 1 de xaneiro de 2019 ao 9 de outubro de 2023.Toma en consideración de mocións presentadas polos grupos políticos municipais:1.- Presentada polo PP para a adhesión ao programa xantar na casa.2.- Presentada polo PP para que o concello xestione a adquisición ou comodato do cadro da Procesión de Castelao.3.- Presentada polo PP para apoiar o comercio e fomentar as compras na campaña de nadal.4.- Presentada polo PP para a mellora da accesibilidade, limpeza e aparcamento no barrio da Almáciga.5.- Presentada polo PSdeG-PSOE relativa á eliminación de prazas de aparcamento en Sar pola execución da senda peonil e ciclista Milladoiro-Santiago.6.- Presentada polo PSdeG-PSOE sobre o quiosco do Cantón do Toural.7.- Presentada polo PSdeG-PSOE para elaborar o I Plan de igualdade na administración local.8.- Presentada por CA e o BNG para denunciar a guerra de Israel contra a Franxa de Gaza.9.- Presentada por CA e o BNG de apoio ao levantamento do bloqueo económico, comercial e financeiro imposto por Estados Unidos contra Cuba.10.- Presentada por CA e o BNG de apoio a dignificación dos/as profesionais da avogacía e a procura en relación coa quenda de oficio, dereitos laborais básicos e xubilacións.

Leer más:   Solicitude de praza nas escolas infantís municipais para o curso 2023/24

Direccións relacionadas


- Te recomendamos -
Artículo anteriorReconocimiento a la Fundación Jiménez Díaz como ‘Gran Hospital de referencia regional y nacional’ en el Premio Top 20
Artículo siguienteEl tiempo para hoy en Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2023
Foto del avatar
Equipo de la redacción central de EditorialOn. Somos muchos, de sitios muy distintos y vivimos por y para la información.